Kommunikation.gif

At udsende signaler...
I det daglige bombardement af informationer er det vigtigt for en virksomhed at sende klare og entydige signaler til omgivelserne - herunder til de interessenter, som virksomheden er afhængig af:

• kunder
• medarbejdere
• ejere
• samarbejdspartnere
• offentlige myndigheder
• pressen

En ledelsesfunktion
I dag skal virksomhedens kommunikation betragtes som en ledelsesfunktion med strategisk betydning for virksomheden..

Strategisk tilrettelagt kommunikation styrker omverdenens kendskab til virksomheden og de værdier, der knytter sig til virksomheden. Det er med til at skabe forståelse og accept. Og dermed får virksomheden ”råderum” i forhold til omverdenen.

Strategisk tilrettelagt kommunikation skaber grundlag for, at ledelsen kan træffe de rigtige beslutninger, så virksomheden fortsat kan udvikles.

VANG&CO. rådgiver i dag en række virksomheder, som i deres hverdag arbejder strategisk med den interne og eksterne kommunikation. Disse virksomheder har set de resultater, der kan skabes, når det gøres rigtigt.

  • Hyldehaven 35 • 8520 Lystrup • Telefon 87 41 06 06 • kv@vang.dk