Samlede.gif

Klarhed og genkendelighed
Ensartede signaler er klare signaler. Derfor er det vigtigt at koordinere virksomhedens kommunikation - at skabe klarhed og genkendelighed i budskaberne.

Samklang
Det er derfor vigtigt, at der er samklang mellem de budskaber, der sendes internt - og de budskaber, virksomheden kommunikerer eksternt.

Timing
Den rigtige timing af intern og ekstern kommunikation er et andet vigtigt begreb.

 

Éntydighed og gennemslagskraft
Vang & Co. har ekspertise i at samordne virksomhedens kommunikation gennem samlede kommunikationsløsninger. Løsninger, der sikrer éntydighed og gennemslagskraft - i såvel den interne som den eksterne kommunikation.

Vi kan hjælpe med…
Vi varetager såvel den overordnede, rådgivende funktion som den praktiske, udførende del af kommunikationsopgaven.

.

  • Hyldehaven 35 • 8520 Lystrup • Telefon 87 41 06 06 • kv@vang.dk